Viết:  Phi Thiên 

Cốt truyện: Phi Thiên & Tâm Thủy

giang hồ/fanfic/thanh thủy văn

Ngoại truyện của một thứ rất dài chả biết bao giờ sẽ viết…

1.

Duy dư Trúc Diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.
(Trúc Diệp tửu – Tô Đông Pha)

.
Hắn gặp anh giữa rừng trúc. Lục y, lục đao, một vò Trúc Diệp Thanh mười năm sắc biếc như ngọc. So kiếm trăm chiêu bất phân thắng bại thì so rượu, tuổi trẻ tâm nhiệt khí thịnh, chẳng cố kỵ truy binh đuổi tới sát sau lưng, cạn chén kết giao.

Mười lăm năm khuấy đảo giang hồ, chưa lần nào hắn có cảm giác thống khoái bằng cái đêm một kiếm một đao một vò rượu cùng anh phá vòng vây bảy mươi cao thủ Đường Môn. Kiếm chiêu uy mãnh như vũ bão, đao pháp ảo diệu như lưu thủy, hai kẻ nhất kiến như cố, không cần nhìn nhau mà chiêu chiêu thức thức đều bổ khuyết hoàn hảo cho nhau. Lưng đối lưng, giữa trận tinh huyết một vò rượu cứ thế mà chuyền tay.
Vừa múa kiếm vừa uống rượu, say tàn trời đất.

. Đọc tiếp »