Vi Tô phiên ngoại
chuyện xưa chuyện nay

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

♥ Vợ Yêu ♥

Tô với cả Vi, hình cos đẹp siêu cấp~

Đọc tiếp »

Dã Hồ Tuyền
/suối cáo hoang/

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

Khứ, cáo này~

Tô gia đại công tử, Tô Vọng Ngôn~

 

Đọc tiếp »

Hoa Triêm Y
/hoa giấu trong áo/

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

gửi Thị Thúy, để thị cân nhắc :P

*

Đem hoa giấu trong tay áo, người đã đến trước mùa xuân

 

nhành hoa lê trong đêm

Đọc tiếp »