Ngàn Dặm Truy Hoan
千里追欢

chi

Kỳ Đình
棋亭

Hôm nay có rượu, nay say khướt...

tác giả: 冬天 Đông Thiên

người dịch: Hà Hoa Khứ

quân sư: Phi Thiên

.

Đọc tiếp »

Ngàn Dặm Truy Hoan
千里追欢

(Thích Cố đồng nghiệp)

H văn –

fanart Thích Cố

tác giả: Đông Thiên (冬天)

người dịch: Hà Hoa Khứ

quân sư: Phi Thiên

biếu Triều Ca

Đọc tiếp »