长风万里

Trường Phong Vạn Lý

Tác giả:
Seeter a.k.a. Thủy Thiên (水天)

Biên dịch: Jude
(dựa trên bản convert của các software)

Thể loại:
dã sử đam mỹ, cổ phong nhã vận, nhất thụ đa công,
hắc phúc công ôn nhu thụ…

Lưu ý

. + Bản dịch này chỉ được đăng tại VnFiction.com (link) và phithien.wordpress.com. Vui lòng KHÔNG đem đi nơi nào khác.

. + Các từ/cụm từ đã được chú thích trong Phượng Hoàng Đồ Đằng (link), người dịch sẽ không chú thích lại.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với tiến độ của bản dịch, có thể vào http://tieba.baidu.com/f?kz=67963358 để đọc bản gốc.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với chất lượng của bản dịch, có thể gửi phản hồi (công khai hoặc riêng tư) cho người dịch.

. + Người dịch là Jude, Phi Thiên chỉ đăng lại dưới sự ủy quyền của Jude.

. + Xin tôn trọng công sức của người dịch bằng cách không spoil & spam, chân thành cảm ơn! ^^

 

.

.

o.O.o

. Đọc tiếp »

长风万里

Trường Phong Vạn Lý

Tác giả:
Seeter a.k.a. Thủy Thiên (水天)

Biên dịch: Jude
(dựa trên bản convert của các software)

Thể loại:
dã sử đam mỹ, cổ phong nhã vận, nhất thụ đa công,
hắc phúc công ôn nhu thụ…

Lưu ý

. + Bản dịch này chỉ được đăng tại VnFiction.com (link) và phithien.wordpress.com. Vui lòng KHÔNG đem đi nơi nào khác.

. + Các từ/cụm từ đã được chú thích trong Phượng Hoàng Đồ Đằng (link), người dịch sẽ không chú thích lại.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với tiến độ của bản dịch, có thể vào http://tieba.baidu.com/f?kz=67963358 để đọc bản gốc.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với chất lượng của bản dịch, có thể gửi phản hồi (công khai hoặc riêng tư) cho người dịch.

. + Xin tôn trọng công sức của người dịch bằng cách không spoil & spam, chân thành cảm ơn! ^^

Đọc tiếp »